Welkom


Welkom op de site van Massagepraktijk Gerben van Rijt. Massage heeft een lange geschiedenis. De Oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren gebruikten al verschillende massagetechnieken, maar ook in Oosterse landen als China zijn deze een oud verschijnsel.

In de huidige tijd waarin we leven is stress een bekend verschijnsel. Iedereen krijgt er wel eens mee te maken. Massage is dan een goed middel om hier iets aan te doen. Door middel van drukken, kneden, wrijven en kloppen kunnen veel klachten worden verholpen of voorkomen. Daarnaast heeft massage ook een ontspannende werking.

U kunt bij mij terecht voor massagetherapie. Deze massage is geschikt voor bijvoorbeeld rug-, schouder- of hoofdpijnklachten. Daarnaast geef ik bij bedrijven stoelmassages ter voorkoming van stress gerelateerde klachten. Denk hierbij aan vastzittende schouders, hoofdpijn, muisarm etc.

Bij Massagepraktijk Gerben van Rijt in Gouda wordt u voor uiteenlopende klachten door een gediplomeerde natuurgeneeskundige massage- en bewegingstherapeut behandeld. Het diploma natuurgeneeskundige massage- en bewegingstherapeut is behaald bij de Akademie voor massage en beweging te Amsterdam.

Klacht- en tuchtrecht

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop u door mij behandeld bent, dan hoop ik dat u daarover contact opneemt zodat we erover in gesprek kunnen gaan. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij ik aangesloten ben bij de RBCZ, te weten Quasir.

Bij de tucht colleges kunt u alleen uw klacht indienen over situaties die onder tuchtnormen (Beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ.